Sản phẩm “Cá đét sấy giòn Cô Kiệu” được chọn dự thi OCOP cấp tỉnh

https://baoquangnam.vn/thuong-mai-dich-vu/san-pham-ca-det-say-gion-co-kieu-duoc-chon-du-thi-ocop-cap-tinh-117382.html

UBND huyện Núi Thành vừa họp đánh giá, chấm điểm, xếp hạng đối với sản phẩm OCOP “Cá đét sấy giòn Cô Kiệu” của HTX Nông – thủy sản Trung Hải (xã đảo Tam Hải).

Sản phẩm “Cá đét sấy giòn Cô Kiệu” là 1 trong 3 sản phẩm OCOP được chọn dự thi cấp tỉnh năm 2021 của huyện Núi Thành. Tại cuộc họp, các đại biểu rà soát tiêu chí sản phẩm, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện sản phẩm và chấm điểm từng tiêu chí của sản phẩm theo ba-rem.

Qua đó, làm cơ sở để xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện và chuyển tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021. Lãnh đạo huyện Núi Thành đề nghị chủ thể sản phẩm và các thành viên hội đồng đánh giá, phân hạng OCOP huyện tiếp tục hoàn chỉnh sản phẩm và các thủ tục theo quy định để dự thi phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh trong thời gian tới.

Ngoài sản phẩm “Cá đét sấy giòn Cô Kiệu”, huyện Núi Thành còn có 2 sản phẩm “Bột nấm mộc nhĩ Hoàng Hải” (HTX Nông nghiệp Hoàng Hải – Tam Quang), “Mực tẩm ướp gia vị Tâm Lộc” (Công ty TNHH TM&TH Tâm Lộc – Tam Giang) được chọn dự thi Chương trình OCOP cấp tỉnh năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *