Hội Nông dân Núi Thành tổ chức hội chợ trưng bày sản phẩm nông nghiệp và ẩm thực quê lần thứ 2 – năm 2022.

(QNO) – Sáng 14.7, tại Quảng trường huyện Núi Thành, Hội Nông dân huyện khai mạc Hội chợ trưng bày …

Techfest Quang Nam 2022: Không gian mở cho cộng đồng khởi nghiệp

https://baoquangnam.vn/khoi-nghiep/techfest-quang-nam-2022-khong-gian-mo-cho-cong-dong-khoi-nghiep-128598.html

Khai mạc Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất – Quảng Nam 2022

https://baoquangnam.vn/kinh-te/khai-mac-festival-nghe-truyen-thong-vung-mien-lan-thu-nhat-quang-nam-2022-127321.html

Sản phẩm “Cá đét sấy giòn Cô Kiệu” được chọn dự thi OCOP cấp tỉnh

https://baoquangnam.vn/thuong-mai-dich-vu/san-pham-ca-det-say-gion-co-kieu-duoc-chon-du-thi-ocop-cap-tinh-117382.html UBND huyện Núi Thành vừa họp đánh giá, chấm điểm, xếp hạng đối với sản phẩm OCOP “Cá đét …