Hội Nông dân Núi Thành tổ chức hội chợ trưng bày sản phẩm nông nghiệp và ẩm thực quê lần thứ 2 – năm 2022.

(QNO) – Sáng 14.7, tại Quảng trường huyện Núi Thành, Hội Nông dân huyện khai mạc Hội chợ trưng bày sản phẩm nông nghiệp và ẩm thực quê lần thứ 2 – năm 2022.

https://baoquangnam.vn/nong-nghiep-nong-thon/hoi-nong-dan-nui-thanh-to-chuc-hoi-cho-trung-bay-san-pham-nong-nghiep-129572.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *