Hội Nông dân Núi Thành tổ chức hội chợ trưng bày sản phẩm nông nghiệp và ẩm thực quê lần thứ 2 – năm 2022.

(QNO) – Sáng 14.7, tại Quảng trường huyện Núi Thành, Hội Nông dân huyện khai mạc Hội chợ trưng bày …

Techfest Quang Nam 2022: Không gian mở cho cộng đồng khởi nghiệp

https://baoquangnam.vn/khoi-nghiep/techfest-quang-nam-2022-khong-gian-mo-cho-cong-dong-khoi-nghiep-128598.html

Khai mạc Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất – Quảng Nam 2022

https://baoquangnam.vn/kinh-te/khai-mac-festival-nghe-truyen-thong-vung-mien-lan-thu-nhat-quang-nam-2022-127321.html

Sản phẩm “Cá đét sấy giòn Cô Kiệu” được chọn dự thi OCOP cấp tỉnh

https://baoquangnam.vn/thuong-mai-dich-vu/san-pham-ca-det-say-gion-co-kieu-duoc-chon-du-thi-ocop-cap-tinh-117382.html UBND huyện Núi Thành vừa họp đánh giá, chấm điểm, xếp hạng đối với sản phẩm OCOP “Cá đét …

Đầu tàu cho OCOP

Hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện Núi Thành thời gian qua đã tạo động lực phát triển chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) và xây dựng nông thôn mới.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tam Hải đồng hành hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thành công

  Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tam Hải đồng hành hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thành công. Tại …

Sản phẩm OCOP Núi Thành: Khẳng định giá trị sản vật địa phương

(QNO) – Qua 3 năm triển khai, đến nay, Chương trình mỗi xã một sản phẩm Núi Thành đã bắt …

Sản phẩm đặc trưng xứ đảo-BÁO QUẢNG NAM

Sau khi sản phẩm “Mực rim xé sợi Cô Kiệu” được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP hạng …