Giảm giá!

CÁ ĐÉT RIM ME

Cá Đét rim me

Thành phần: Cá đét lóc xương,đường, muối, dầu ăn, giá vị hữu cơ khác